Anmälan till kostnadsfritt webinarium

 

Kostnadsfritt uppföljnings-webinar: –ATT MÖTA ETT BARN SOM UPPLEVER ORO, RÄDSLA OCH ÅNGEST

Dags att upprepa vårt succé-webinar. Onsdag den 2 december erbjuder vi återigen en digital workshopför föräldrar med barn som mår dåligt.

Registrering till webinar 2 december kl. 19:00

* indicates required