Bli diplomerad 3P-coach

Nästa utbildning börjar 3 - 4 februari, 2020.

Vad sägs om att ge dig själv den bästa gåvan du kan ge dig?

Mindre stress, större välmående, mer motivation, samt högre kreativitet.

Möjligheten att leva ett liv i balans, trots att världen runtomkring kan vara i obalans.

Tomas och Dennis Coach Academy erbjuder just detta.

Du får en grundlig och heltäckande utbildning som ger dig en fördjupad förståelse i hur vi människor egentligen fungerar psykologiskt.

Tidigare deltagare lever idag ett liv där de…

… slipper ifrån stress, nervositet och oro.
… bibehåller sin glädje, passion och glöd, också i svåra stunder.
… tar rätt beslut, även i pressade situationer.
… presterar som allra bäst, även i avgörande ögonblick.
… erhåller både lycka och framgång – inte bara på jobbet, men också i livet.

För mer information, fyll i formuläret nedan så åtekommer vi med datum för nästa informations-webinar så fort datum och plats blivit bokat.

Vi ger dig de dessutom de argument du behöver för att låta arbetsgivaren betala.

Är det din tur den här gången, att bli den bästa versionen av dig själv, i alla lägen?

Är du intresserad och vill veta mer om nästa kurs? Anmäl ditt intresse här:

* indicates required

View previous campaigns.

Varför ska du unna dig själv denna möjlighet?

– Jo, för att sannolikheten är väldigt stor, att du ska få uppleva liknande förbättringar, som tidigare deltagare har gjort.

Efter Tomas och Dennis förra kurs, fick deltagarna frågan “Vad har utbildningen medfört för er”?

De svarade…

 • att självförtroendet stärkts och att självkänsla och självbild förbättrats
 • att förmågan att kommunicerat framgångsrikt ökat
 • att kreativitet och idérikedom tilltagit
 • att relationer förstärkts och fördjupats
 • att produktivitet och effektivitet ökat
 • att deras mod har tilltagit
 • att man blivit betydligt mer förändringsbenägenhet
 • att var och en blivit bättre lyssnare
 • att känsla av samhörighet i olika sammanhang, förstärkts
 • att nyfikenheten kring andras perspektiv ökat
 • att man blivit mer framgångsrik när det gäller problemlösning
 • att stress, oro och frustration minskat
 • att man upplever mer lugn och harmoni
 • att begränsningar och rädslor har minskat eller helt försvunnit
 • att man tar bättre och klokare beslut, i olika sammanhang
Tidigare kursdeltagare upplever alltså nästan osannolika resultat:

 • Förhållandet med partnern har avsevärt förbättrats.
 • Relationerna med nära och kära (barn, syskon, föräldrar) har blivit djupare.
 • Närvaron i kommunikation med andra har ökat betydligt.
 • Ledighet och fritid uppskattas på ett djupare plan.
 • Balansen mellan hem, arbete och fritid har ”löst sig av sig självt”.
 • Välmående, sinnesfrid och ett stadigvarande lugn har infunnit sig.

När man betraktar listan ovan, ska man betänka att alla förbättringar har kommit som ett resultat av en och samma kurs.

Vi är övertygade om ingen annan utbildning kan ge något liknande. Ofta krävs nämligen flera olika kurser, för att ens komma i närheten av de resultat som presenteras.

– Vad är det då vi säger, egentligen?

Jo, de resultat som Tomas och Dennis program har gett, har faktiskt inte erhållits genom studier av något kursmaterial, eller genom att man fått lära sig några nya metoder och tekniker, utan istället som följd av att deltagarna själva har börjat inse hur de faktiskt fungerar mentalt, som människor.

Ingen annan utbildning kan ge något liknande. Ofta krävs nämligen flera olika kurser, för att ens komma i närheten av de resultat som våra deltagare vittnar om.