De tre principerna

Vilka är de tre principerna?

De tre principerna är livskraften, medvetandet och tanken. Tre stycken elementära ”naturlagar” som förklarar hur alla upplevelser som vi människor har i livet, skapas psykologiskt.

Principerna informerar oss om hur allting som vi ser, hör, smakar, luktar och känner tar form i medvetandet, som något vi kallar verkligheten.

1. TANKE

Tanke är den gåva som vi människor och andra varelser begåvats med, för att skapa subjektiva, tillfälliga bilder och ord i våra sinnen.

Insikten kring ”det faktum att vi tänker” främjar mänsklig psykologiskt välmående oberoende av den specifika tanken som tänks – alltså det specifika innehållet i vårt tänkande.

Innan denna upptäckt sågs tanken bara som en av många aspekter i skapandet av människans upplevelser, snarare än den exklusiva källan.

Man trodde att ”innehållet i människors tänkande” borde förhindras, förändras, eller avlägsnas.

Upptäckten av ”tanken som princip” vittnar istället om att fokus skall ligga på ”det faktum at den som tänker är själva tänkaren” än att koncentrera sig på vad som eventuellt tänks.

2. MEDVETANDE

Medvetande väcker tanken till liv via våra fem sinnen.

Innan denna upptäckt trodde vi att våra sensoriska data, vår upplevelse av livet, kom från saker och ting utanför oss själva, såsom livsförhållanden och händelser.

Principen om medvetande förklarar varför tankar inte ser ut som tankar, för den som tänker, utan snarare som en oberoende, fristående verklighet som uppfattas av sinnena precis som en kamera fångar en scen.

Men… när vi människor upptäcker medvetandets natur, har vi lättare att låta bli att förlora oss i upplevelsen, och således inte behöver överreagera på den.

Det gör oss mindre reaktiva kring det som upplevs i stunden.

3. LIVSKRAFTEN

Livskraften är den kreativa resurs, essens och intelligens, som ger upphov till allt liv.

Livskraften är ”strömmen som gör att lampan lyser”.

Innan denna upptäckt sågs ”livskraften” inom psykologin ofta synonymt med hjärnan, begränsat till hjärnans analytiska och minnesbankförmåga.

Den nya psykologin

De tre principerna har bidragit till en ny sorts psykologi – alltså en förklaringsmodell för hur alla upplevelser – utan undantag – skapas för oss människor.

En förklaringsmodell som håller i alla sammanhang, och som tar sin utgångspunkt i naturlagar och faktum – principer. Inte i tro, hypoteser, önskningar eller övertygelser.

Principerna räcker som förklaringsmodell för att förklara allting som vi behöver förstå när det gäller psykologi, exempelvis.

Livskraft + medvetande + tanke = upplevelse

Enkelt och sant.

Sammantaget skulle man alltså kunna säga att de tre principerna förklarar hur vi människor, i ena stunden kan känna ro, och i nästa stund känna oro, utan att någonting alls egentligen har förändrats.

Och, på samma sätt, hur vi ibland kan behålla vårt lugn, även om världen utanför kan komma i gungning.

Tanken är det som avgör skillnaden.

En ny tanke skapar en ny upplevelse.

Men… tanken är just bara en tanke.

Tankar ska varken hindras, bytas ut, förändras eller accepteras – endast förstås.

Tanken – en illusion – likt regnbågen.