Vilka är Tomas och Dennis?

Tomas och Dennis är framstående författare, föreläsare och coacher, och utbildar inom områdena “mental hälsa” och “ledarskap”. Tillsammans har de bestämt sig för att sprida de nyupptäckta principer som på senare tid, revolutionerat ett stort antal företag, organisationer och privatpersoner.

Både Tomas och Dennis har studerat personlig utveckling i mer än 20 år, men upptäckte för några år sedan, en helt ny inriktning inom det psykologiska fältet. Denna inriktning tar sin utgångspunkt i principer som tidigare varit helt okända. Principerna har visat sig vara livsförändrande och gör att man presterar på toppnivå, vad man än tar sig för. Det gäller alla aspekter av livet. Såväl privat, som professionellt.

Tomas och Dennis föreläser och coachar regelbundet och deras kunder återfinns inom kommun och näringsliv, samt inom idrottsrörelsen.

Det finns tre sätt, enligt Tomas och Dennis, att skapa förändringar, hemma eller på jobbet:

  1. Att förändra yttre omständigheter, t.ex. arbetsbördan, arbetsmiljön eller kommunikationen
  2. Att förändra attityder, genom att programmera om sig själv och andra, via olika tekniker och metoder
  3. Att få människor att förstå hur de egentligen fungerar, mentalt, och på så sätt upptäcka att den bästa versionen av sig själva, alltid finns tillgänglig. Detta, oberoende av situation eller yttre omständighet.

Tomas och Dennis har upptäckt att metod 1 och 2, oftast ger dålig effekt, i det långa loppet, men att det tredje angreppssättet, alltid ger fantastiska resultat, som dessutom ökar ju längre tid som går.

Det här tredje angreppssättet minimerar därtill behovet av otaliga kurser inom diverse utvecklingsområden (ex. ledarskap, kommunikation, relationer, mm), eftersom en ökad insikt och mental förståelse, påverkar alla aspekter i livet:

– Tidvattnet höjer nämligen alla båtarna.

Tomas och Dennis har sammanfattat sina kompetenser i varsin bok (Lydahl: ”Tänk om du stressar i onödan”; Westerberg: ”Bara en tanke – Din guide till villkorslöst välmående”).

Böckerna ifrågasätter hela det psykologiska kunskapsfältet, som har en tradition av att vara åtgärdsbaserat, dvs. att bidra med insatser, efter att en människa fått en upplevelse.

De båda herrarna erbjuder emellertid varken åtgärder eller redskap. Istället presenteras en helt ny förklaringsmodell, som skiljer sig exakt 180 grader från det alla andra påstår vara sant. Människor som får ta del av dessa nyupptäckta, livsförändrande principer upplever mycket mer lycka, glädje och framgång i livet, oavsett vilka omständigheter de har runt omkring sig.

Människor som får ta del av dessa nyupptäckta, livsförändrande principer upplever mycket mer lycka, glädje och framgång i livet, oavsett vilka omständigheter de har runt omkring sig.

Tomas och Dennis erbjuder utbildning/coaching för företag, kommuner, organisationer samt privatpersoner, under 3, 6 eller 12 månader. Dessutom individuell coaching, coaching virtuellt i grupp, samt weekend-utbildningar.