En arbetsplats i flow
– Konsten att verka i förändring och kaos, men med glädje och bibehållet lugn

Många arbetsplatser som vi besöker upplever att förändringstakten i samhället går snabbare än någonsin förut, och att de behöver hantera allt fler oväntade händelser.
Samtidigt som de känner att stress och press påverkar arbetet och arbetsplatsen negativt på många olika sätt.
Det handlar om oro som leder till irritation och konflikter, som riskerar att resultera i ett dåligt arbetsklimat, med bl.a. sjukskrivningar och avhopp som följd.
En nedåtgående spiral, som kan ge förödande konsekvenser.Vi lanserar därför ett gratis, podd-baserat utvecklingsprogram, med namnet ”En arbetsplats i flow – konsten att verka i förändring och kaos, med bibehållet lugn”.Under ett antal veckor framöver, kommer vi att bjuda på erfarenheter, kompetenser och insikter, för att du och din arbetsplats ska kunna locka fram kreativitet, samarbetsförmåga, arbetsro och prestation, även när det stormar runtomkring.Ett stresshanteringsprogram, med arbetsglädje i fokus, alltså.En podd-serie som hjälper dig att lyckas behålla ditt lugn, din klarsynthet och din förmåga att fatta kloka beslut.Varje vecka har vi ett nytt ämne, som vi samtalar kring.Häng på.

Ny poddserie:

En arbetsplats i flow