Fantastiska resultat

Framgångsrika företag, kommuner och organisationer satsar mycket pengar på kompetensutveckling åt sin personal, och givetvis vill de att investeringar ska löna sig. Tomas och Dennis anser att ingen ska behöva nöja sig med mindre än det allra bästa som marknaden har att erbjuda. Nedan kan du således ta del av de resultat som våra kunder har uppnått, efter att ha tagit del av våra program.

Kunderna fick frågan “Vad har Tomas och Dennis program medfört för er”?

Kunderna svarade…

 • att självförtroendet stärkts och att självkänsla och självbild förbättrats
 • att förmågan att kommunicera framgångsrikt ökat
 • att kreativitet och idérikedom tilltagit
 • att relationer med kollegor och kunder förstärkts och fördjupats
 • att produktivitet och effektivitet ökat
 • att medarbetarnas mod har tilltagit
 • att man blivit betydligt mer förändringsbenägen
 • att var och en blivit bättre lyssnare
 • att lagkänslan förstärkts
 • att förhandlingsförmågan förbättrats
 • att nyfikenheten kring andras perspektiv ökat
 • att man blivit mer framgångsrika när det gäller problemlösning
 • att stress, oro och frustration minskat
 • att man upplever mer lugn och harmoni
 • att begränsningar och rädslor har minskat eller helt försvunnit
 • att man tar bättre och klokare beslut, i olika sammanhang

När man betraktar listan ovan, ska man betänka att alla förbättringar har kommit som ett resultat av en och samma kurs.

Vi är övertygade om ingen annan utbildning kan ge något liknande. Ofta krävs nämligen flera olika kurser, för att ens komma i närheten av de resultat som presenteras.

– Vad är det då vi säger, egentligen?

Jo, de resultat som Tomas och Dennis program har gett, har faktiskt inte erhållits genom studier av något kursmaterial, eller genom att man fått lära sig några nya metoder och tekniker, utan istället som följd av att deltagarna själva har börjat inse hur de faktiskt fungerar mentalt, som människor.

En Fiat skiljer sig absolut ifrån en Ferrari, men en Ferrari med punktering blir ändå alltid omkörd av en Fiat med intakta däck.

Alla människor har inte samma förutsättningar i livet. Det är lätt att förstå. Inte heller bär vi med oss samma erfarenheter, eller har samlat på oss samma typ av kunskaper som andra runtomkring. Våra fysiska förmågor är också olika.

På samma sätt skiljer sig en Fiat från en Ferrari. Ingen tvekan om den saken. Dock är det viktigt att komma ihåg, att en Ferrari med punktering, inte kommer fortare fram än en Fiat med hela däck.

Det spelar alltså mindre roll om du är en Ferrari eller en Fiat som person. Det som har betydelse är om du ”kör med punktering” eller inte, dvs. i vilket tillstånd du tar dig fram ”på livets vägar”.

Eller för att utrycka det så här: – Skillnaden mellan att vara den bästa versionen av dig själv, och en sämre version, kan vara enorm, särskilt när man studerar de resultat du erhåller, i karriären och i livet.

Vad dina erfarenheter, din utbildning och dina kunskaper betyder, om du har en ”mental formsvacka”, bleknar i jämförelse med vad desamma kan åstadkomma när du befinner dig i ”Zonen”.

Vi kan säkert alla förstå vad vinsten kan bli, när vi agerar utifrån ett tillstånd av ”flow”, MEN har vi lika stor insikt kring vilka enorma förluster det kan bli tal om, när vi inte gör just detta?