Bli den bästa versionen av dig själv

Vad är skillnaden på 3P och personlig utveckling?

Vår ambition är att endast förmedla det som faktiskt är sant och med sanning menar vi vad som fungerar 100 % alltid. Inte då och då. Det vi har upptäckt är att de tekniker och metoder som finns tillgängliga på marknaden, inom området personligt utveckling, ofta inte fungerar, såsom vi vill och önskar. Även om det kan verka så. Vi har själva använt oss av många olika metoder och tekniker, men har insett att det egentligen inte spelar någon roll hur mycket vi än försöker och provar. Dessa räcker ändå inte till.

I nedanstående film berättar vi om skillnaden mellan personlig utveckling och det vi arbetar med, ”De tre principerna”, eller 3P som vi valt att förkorta det till.

 

I nästa avsnitt ska vi berätta om hur de tre principerna (sinnet, medvetandet och tänkandet) förklarar hur vi människor fungerar mentalt. Klicka på ”De tre principerna” i menyraden till vänster.