Bli den bästa versionen av dig själv

Sammanfattning

Veckans tema har handlat om stress och vi har gett ett litet annorlunda perspektiv än vad som vanligen förekommer i samhället idag. Vi har tagit utgångspunkten i att all den stress och press som vi känner kommer inifrån oss själva, inte ifrån de situationer eller händelser som sker utanför oss. 

 Det traditionella psykologiska fältet förespråkar att orsaken till stress ligger i omgivningen och miljön snarare än inuti individen. Stresshantering av olika slag innehåller oftast en rad metoder och tekniker för att hantera situationen och våra tankar om den. Inte sällan handlar det om att dissikera tankarna, förändra eller ännu vanligare, ta bort vissa tankar. 

 Tankar är av naturen flyktiga, de dyker upp och försvinner så vida vi inte håller kvar dem och granskar dem eller låter dem repeteras om och om i vårt huvud. Ju mer tankar vi tänker desto mer signaler mottager kroppen som gör sig förberedd att gå till handling. När vi försätter vår kropp i beredskap går kroppen på högvarv och vi dräneras på energi. Gör vi detta för länge slår kroppens eget överhettningssystem in och försätter kroppen i ett läge där den måste vila. Det är detta som kallas utbrändhet eller utmattningssyndrom. 

 Genom insikten att det är antalet tankar i vårt huvud som skapar stressen vi har i kroppen har vi möjlighet att läka ifrån rätt håll, inifrån och ut snarare än utifrån och in. Om vi lär oss att när det inte känns bra så är det ett tecken på att vi har alldeles för många tankar i huvudet som kräver uppmärksamhet. Det är då vi behöver göra det som är allra svårast att göra, nämligen ingenting. För tankarna försvinner av sig själv, det ligger i dess natur. Och när sinnet klart och inte förorenat av massa tankar mår vi som allra bäst, både fysiskt och psykiskt. 

Reflektionsfrågor

Stress är den enskilt största anledningen till psykisk ohälsa.  Den skapar dessutom, många gånger, även fysisk ohälsa vilket kan ge oerhört tråkiga konsekvenser i längden. 

 Aldrig tidigare har det forskats så mycket kring stress, som det görs just nu. Forskning kring vad som skapar stress och forskning kring hur vi bäst hanterar den. Det finns numera fler tekniker och metoder, fler böcker, föreläsare, psykologer och terapeuter än någonsin, och alla påstår de sig veta hur stressen ska reduceras. 

 Arbetsmiljöverket gör dessutom allt de kan för att minska stress på arbetsplatsen och ställer allt högre krav på arbetsgivarna.

 Men, det intressanta är, att stressen ändå fortsätter att öka. Detta, trots alla välmenande insatser. Hur kan det vara möjligt?

 Jo, anledningen till att stressen ökar, är att det mesta av forskningen har missat varifrån stressen egentligen kommer, och därför tar sig an symptomen istället för de bakomliggande orsakerna.

 Det vi alla kan vara överens om, är att alla upplevelser måste ”ta vägen genom huvudet”. Stress är inget undantag. För att vi ska kunna uppleva stress måste vi alltså ha tankar av stress. Vi kan nämligen inte ha tankar av lugn och ro, och samtidigt uppleva stress. Det är omöjligt. Graden av stress kan alltid härledas till graden av tänkande som försiggår i huvudet. Kopplingen är 100%-ig. Detta har även modern forskning börjat uppmärksamma.

 Insikten om tänkandets betydelse i sammanhanget, innebär goda nyheter för mänskligheten, eftersom fokus flyttas från yttre omständigheter, till inre, vilket är hoppfullt, då en mängd situationer som kan tyckas skapa stress, faktiskt inte är så enkla att förändra. 

 Med andra ord, om det hade varit situationen som skapade stressen, skulle vi vara tvungna att förändra situationen. Men, om det är tankarna som skapar stressen, behöver vi inte försöka ändra eller undvika situationen för att kunna känna lugn och harmoni. Det enda vi behöver göra, är att lära oss hur tankar fungerar. 

 Alla upplevelser, inklusive stress, kommer ifrån det vi tänker för tillfället, och tankar är inget annat än just bara tankar. Inte något verkligt, mer som en fantasi eller illusion. Tankarna dyker dessutom upp i våra huvuden, helt slumpmässigt för stunden, ofta när vi minst anar det. 

 Ju mer vi förstår av detta, desto mindre betydelsefulla blir tankarna, vilket i sin tur innebär att vi inte behöver ta det vi upplevelser, på så stort allvar. Så snart upplevelsen påminner en tanke, ter den sig nämligen mindre stressande, än om den skulle påminna om något verkligt.

 Bara för att vi får en tanke om att råna en bank, behöver vi inte agera på den tanken, eller hur? Likväl, får vi en tanke av stress, behöver vi alltså inte bli stressade.

 Kan du se hur vi ofta, oskyldigt, tar våra tankar på allvar och hur vi övertygar oss själva om att vi inte har något annat val än att bli stressade? Vi får alltså för oss att omständigheterna skapar stress, men glömmer bort tankens betydelse i sammanhanget. 

 Kan du också se vilket hopp de här insikterna kan ge oss? Så snart vi förstår att det är tänkandet som skapar stressen och inte omständigheten, kan vi släppa det vi tänker, och ge plats åt en ny tanke och en ny upplevelse av situationen.

Att göra…

Läs den här veckans reflektion varje dag, den kommande veckan och uppmärksamma omständigheter/situationer /människor som kan verka skapa stress för dig.

 Stanna dock upp varje gång du blir stressad, och reflektera över vad som faktiskt skapat känslan. Lägg alltså märke till vilka tankar som tar plats i ditt sinne.