Bli den bästa versionen av dig själv

Sammanfattning

I detta avsnitt, som är det näst sista i vår utbildning, har vi tagit upp ämnena arbetsglädje och att vara i flow. Flow har tidigare beskrivits som något som man upplever ibland, i korta stunder. Det är det tillståndet som skapar känslan av att ha flyt, att allting går precis så som vi vill att det ska göra. 

 När vi tidigare i utbildningen tittat på flow, eller zonen, drog vi paralleller till idrottare som hela tiden tränar för att komma i zonen, för det är där de presterar som bäst. De tar till metoder och tekniker och utarbetar speciella ritualer som alla är till för att komma in i känslan av flow snabbare. Men trots detta ändå sämre emellanåt, eftersom metoder och tekniker faktiskt skapar mer tänkande. Mer tänkande skapar vidare ett oklart sinne, vilket är just motsatsen till att vara i zonen. Detta visar oss att nå zonenmed hjälp av verktyg, egentligen avsevärt försämrar möjligheten att uppleva det tillstånd man vill åt. 

 Zonen är något vi alla vill nå, oavsett om vi är idrottare eller ej. Som privatperson och medarbetare vill vi också ha flyt och uppleva denna underbara känsla. Inte heller vi behöver utarbeta några ritualer för att nå dit. Detta, eftersom vägen till zonen, alltid kommer från en enda källa och det är inifrån oss själva. När det är lugnt och tyst i huvudet (sinnesro), hamnar vi precis där vi vill vara, i zonen/flow. Där är vi de bästa kollegorna och de bästa föräldrarna. Ja, de bästa medmänniskorna oavsett vilken roll vi har för stunden. 

 Inuti oss bär vi också möjligheten till att uppleva fullkomlig glädje. Oavsett om detta är på arbetsplatsen eller privat. Genom våra tankar skapar vi upplevelsen av vår arbetsplats och allt som händer där. Likaså gör våra kollegor och alla andra människor. 

 Eftersom att upplevelserna skapas inuti oss själva är det faktiskt inte arbetsplatsen och dess omständigheter som ger upphov till vad vi ser, hör, luktar, smakar eller känner. Det är vi själva som är upphovsman/kvinna. 

 Insikten kring hur det faktiskt är, är ytterst hoppfull, eftersom denna insikt,  innebär att vi aldrig är beroende av att omständigheterna måste förändras för att vi ska må bra och känna lycka. Med detta menar vi givetvis inte att en bristfällig arbetsmiljö inte behöver förändras. Det behöver den absolut. Däremot bör man gå åt den med ett klart och glatt sinne, och detta sinne, dvs. nyckeln till arbetsglädje och livsglädje finns alltid inom oss själva. Inte i omständigheterna. 

Reflektionsfrågor

Vi vill ju alla vara i Zonen, eller uppleva flow som många kallar det. Gärna så ofta som möjligt. Vi har dock fått för oss att Zonen är något som kommer och går, och eftersom vi tror detta, gäller det att verkligen ta tillfället i akt när Zonen visar sig, så att vi kan få så mycket gjort som möjligt. Vi kan ju aldrig veta när vi hamnar där nästa gång, eller?

Denna, felaktiga bild av hur Zonen eller vårt flow fungerar, kan vi tydligt se, om vi studerar vad som sker inom området sport/idrott. Man lägger ner enorma summor på coacher, tekniker och metoder för att få utövarna att hamna i Zonen. Helt i onödan emellertid.

 Zonen fungerar nämligen inte så.

Att göra…

Uppmärksamma allt som du grubblar kring, som t.ex. ”Hur ska jag lösa…” eller ”Tänk om det blir så här? Vad ska jag då göra?”, etc. 

 Så fort något grubblande dyker upp, uppmärksamma det du grubblar på och släpp det så snart du kan. 

 Du kommer att upptäcka att allt löser sig mycket fortare när du faktiskt släpper det och låter dina inre fantastiska resurser hitta lösningen åt dig.