Ladda ner vår broschyr här>>>

Styrelse och ledningsarbete i världsklass

Medlemmar i styrelser och övre ledningsgrupper är direkt ansvariga för företagets framgång, i alla avseenden. Därför är det särskilt viktigt att varje förslag som ges, och beslut som fattas, alltid kommer ifrån ett ”kristallklart sinne”.

Varje misstag kan nämligen kosta onödigt stora summor pengar, och påverka hela företagets framtid.

Vi utbildar hela grupper eller individer, för att de ska kunna vara den bästa versionen av sig själva, även när situationen och omständigheterna inte är de allra bästa.

Vi anpassar vårt program efter varje företags unika behov.

 

 

 

Ledarskap i flow

En ledares roll påminner i många avseenden om ansvaret som en coach har i ett fotbollslag. Det gäller att få varje medarbetare att prestera på topp, även i pressade situationer.

Vi fokuserar särskilt på frågor som rör kommunikation, relationsbyggande och stress-eliminering.

 Vårt program passar såväl nya som erfarna ledare, och vi utbildar i grupp eller individuellt.

Vi anpassar vårt upplägg efter varje individs unika behov.

 

 

 

Förändringar ger nya möjligheter

Företag eller organisationer som genomför olika typer av förändringsarbeten, står alltid inför utmaningen att få alla medarbetare ”med på tåget”. Motståndet till förändring beror naturligtvis på en hel del rädslor kring vad som eventuellt kan komma att ske i framtiden.

Även om ledningen är övertygad om att förändringen kommer att leda till något positivt, och att den kommer att ge medarbetarna möjligheter att utvecklas, kan det vara svårt att förmedla just den entusiasm som man vill att hela personalen ska känna.

Ibland kan förändringar vara extra svåra att genomföra, särskilt då det kan röra sig om uppsägningar eller om att företaget tvingas läggs ner. I sådana fall handlar det naturligtvis inte om att få personalen entusiastisk, men istället om att hjälpa varje individ att gå vidare i livet, på absolut bästa möjliga sätt.

Vi hjälper till att eliminera rädslor och oro hos medarbetarna, så att dessa kan se med klarhet på situationen, och känna styrka och framtidstro.

Naturligtvis anpassar vi vårt program efter varje företags unika situation.

 

 

 

Topp-presterande team utan stress och press

De flesta företag och organisationer lägger ner mycket tid och pengar på att skapa effektiva och produktiva team. Samarbetet mellan medarbetare är av yttersta vikt.

Det gäller att få alla att vara på topp samtidigt, och detta kan vara extra svårt, särskilt om medarbetarna har olika arbetsuppgifter, deadlines och ansvar.

Eftersom alla människor tänker och uppfattar saker och situationer olika, är det inte ovanligt att stress och press står i vägen för effektivitet och produktivitet.

 Vårt program fokuserar på att eliminera stress och press, vilket i sin tur frigör prestationsförmåga, samarbetsvilja och kreativitet. Vidare visar vi hur kristallklar kommunikation är oerhört viktigt i högpresterande team.

Vi är fullt medvetna om att olika personer och olika företag har utmaningar som kan skilja sig åt, men vår erfarenhet har visat att alla team har en enorm potential att hitta flow i samarbetet med varandra. Detta, när de inte fastnar i det som skiljer dem åt, utan fokuserar på det de har gemensamt.

En arbetsplats fylld av glädje och harmoni

Alla kan vi vara överens om att arbetsglädje ökar produktivitet och effektivitet, men ändå är det få företag och organisationer som lyckas skapa en arbetsplats där medarbetarna älskar sitt jobb.

Vanligtvis försöker vi skapa arbetsglädje genom att göra förändringar på två sätt: antingen genom att förändra yttre omständigheter (arbetsmiljö, arbetstider, arbetsuppgifter etc.) eller genom att förändra medarbetarnas attityder och tänkande.

 Problemet är att inget av dessa sätt kommer att fungera i längden, eftersom välmående och prestation varken kommer ifrån yttre omständigheter eller ifrån attityder. Det går dessvärre inte heller att bestämma hur andra människor ska tänka.

Vi erbjuder dock ett tredje sätt, som dessutom fungerar i alla sammanhang, och som innebär en ökad arbetsglädje ju längre tiden går. Vårt sätt handlar om att få varje individ att förstå hur de egentligen fungerar. Då kan de själva ta de beslut som krävs, istället för att vi ska försöka programmera om dem.

– Arbetsglädje kommer inifrån varje individ, och inte från yttre omständigheter.

– Stress och oro kommer också inifrån varje individ och inte från yttre omständigheter.

Ovanstående insikter skapar harmoni och välmående såväl hos medarbetarna som hos ledningen.

 Upplägg och innehåll anpassas naturligtvis efter era specifika krav och önskemål.

 

 

Kundvård med WOW

– Utan kunder kan inga företag existera.

 Påståendet kan verka självklart, men det visar sig gång efter annan, att väldigt många medarbetare inte förstår just detta. Vidare verkar en hel del ha missat att det faktiskt är kunden som betalar för varje männikskas livsstil.

Kunderna är dessutom världens bästa säljare, eftersom dessa kan sälja ert företag och era produkter/tjänster, mycket bättre än vad ni själva kan göra. Ni kan dessutom anlita dem gratis, genom att erbjuda dem något som de vill berätta om för andra.

Alla kunder älskar nämligen att berätta om Er, till alla de känner, OM ni bara ger dem en anledning att göra det.

Dock…alla befintliga kunder som ni har idag, som inte rekommenderar er aktivt…dessa har ni inte gett just en anledning till att göra det. Så enkelt är det.

Det mest intressanta är att det krävs väldigt lite för att ni ska leverera mer än era konkurrenter. Men, frågan är om är era medarbetare är villiga att göra det där lilla extra, varje gång? De må säga att de är villiga, men vad hindrar dem från att verkligen göra det, alltid?

Anledningen är enkel. De har såklart spärrar och begränsningar av rädsla och oro, som hindrar dem från att göra det de borde.

Dessa begränsningar kan vi hjälpa till med att avlägsna, och samtidigt inspirera era medarbetare till att skapa WOW-upplevelser, som får era kunder att skryta om er, till alla de känner.

Upplägg och innehåll anpassas naturligtvis efter era specifika krav och önskemål.

 

Släpp bromsen och sälj

– Finns det en potentiell stjärnsäljare inom varje säljare?

Ja, vi vet att det finns en enorm kapacitet att prestera på topp, gömd inom varje säljare, som visar sig när de lyckas avlägsna sina begränsningar.

Alla säljare får mer eller mindre samma sälj-utbildningar, där de oftast lär sig hur de ska få kunden att inse, att de begår ett misstag om de inte köper från dem NU.

Det intressanta är, att alla inte använder allt som de lärt sig, utan fortsätter i samma invanda spår (som inte fungerar), trots att de egentligen vet vad som bör göras.

Andra säljare däremot, tar till sig allt de lärt sig, och ligger därför alltid på toppen i säljtävlingarna. Vari ligger egentligen skillnaden?

– Jo, just i insikten kring vad spärrar och begränsningar egentligen består av, och hur man avlägsnar dessa.

Vårt program fokuserar på att eliminera alla säljspärrar, och dessutom på hur man kan öppna upp sinnet, för att kunna ta till sig, och verkligen använda, allt man lärt sig.

Vi anpassar vårt upplägg efter varje individs unika behov.

 

 

 

Våra program vänder sig till:

 • Ledningsgrupper
 • HR-personal
 • Arbetsledare
 • Säljare
 • Personal
 • Militärer
 • Poliser
 • Piloter
 • Läkare
 • Sjukvårdspersonal
 • Psykologer
 • Idrottslag
 • Skolpersonal
 • Projektledare
 • Socialarbetare
 • Kommunförvaltningar