Weekend-utbildning

Inga öppna utbildningar för tillfället.

Nästa weekend-utbildning genomförs så snart vi har tillräckligt många deltagare på vår ”väntelista”. Kontakta Tomas eller Dennis för mer information om upplägg, datum, mm.

“Vaknade med en sån skön känsla i kroppen i morse och den har hållit i sig hela dagen! Tack för en fantastiskt inspirerande och givande kurs! Jag kan verkligen rekommendera kursen!”

Tidigare kursdeltagare

Är det din tur den här gången, att bli den bästa versionen av dig själv, i alla lägen?

Varför ska du unna dig själv denna möjlighet?

– Jo, för att sannolikheten är väldigt stor, att du ska få uppleva liknande förbättringar, som tidigare deltagare har gjort.

Efter Tomas och Dennis förra kurs, fick deltagarna frågan “Vad har utbildningen medfört för er”?

De svarade…

 • att självförtroendet stärkts och att självkänsla och självbild förbättrats
 • att förmågan att kommunicerat framgångsrikt ökat
 • att kreativitet och idérikedom tilltagit
 • att relationer förstärkts och fördjupats
 • att produktivitet och effektivitet ökat
 • att deras mod har tilltagit
 • att man blivit betydligt mer förändringsbenägenhet
 • att var och en blivit bättre lyssnare
 • att känsla av samhörighet i olika sammanhang, förstärkts
 • att nyfikenheten kring andras perspektiv ökat
 • att man blivit mer framgångsrik när det gäller problemlösning
 • att stress, oro och frustration minskat
 • att man upplever mer lugn och harmoni
 • att begränsningar och rädslor har minskat eller helt försvunnit
 • att man tar bättre och klokare beslut, i olika sammanhang

Tidigare kursdeltagare upplever alltså nästan osannolika resultat:

 • Förhållandet med partnern har avsevärt förbättrats.
 • Relationerna med nära och kära (barn, syskon, föräldrar) har blivit djupare.
 • Närvaron i kommunikation med andra har ökat betydligt.
 • Ledighet och fritid uppskattas på ett djupare plan.
 • Balansen mellan hem, arbete och fritid har ”löst sig av sig självt”.
 • Välmående, sinnesfrid och ett stadigvarande lugn har infunnit sig.

När man betraktar listan ovan, ska man betänka att alla förbättringar har kommit som ett resultat av en och samma kurs.

Vi är övertygade om ingen annan utbildning kan ge något liknande. Ofta krävs nämligen flera olika kurser, för att ens komma i närheten av de resultat som presenteras.

– Vad är det då vi säger, egentligen?

Jo, de resultat som Tomas och Dennis program har gett, har faktiskt inte erhållits genom studier av något kursmaterial, eller genom att man fått lära sig några nya metoder och tekniker, utan istället som följd av att deltagarna själva har börjat inse hur de faktiskt fungerar mentalt, som människor.

Ingen annan utbildning kan ge något liknande. Ofta krävs nämligen flera olika kurser, för att ens komma i närheten av de resultat som våra deltagare vittnar om.

Ge dig själv gåvan att spendera en helg tillsammans med Tomas och Dennis.

En helg där hela ditt liv, för all framtid, kan förändras.

Under tre fantastiska dagar, kommer du att förstå hur livet egentligen fungerar, och hur du hädanefter kan leva ett liv, där glädje och framgång tillhör vardagen, oavsett omständigheterna runt omkring.

Endast 4900:- per person.

”Jag önskar att mina barn fick ta del av er klokskap och era insikter. Ni ’föreslog’ oss, ett sätt att se på våra tankar.. som något som kommer och går, utan att vi kan påverka det..för det är bara en tanke. Att låta dåliga tankar passera snabbt förbi och att ha tilliten till, att det som är rätt, kommer till dig. Jag har en go känsla i mitt sinne. Jag vet också hur jag ska göra för att behålla den. Med värme – Tack!” <3

Kursdeltagare