Arbetsmiljöverkets nya regler och skyldigheter

Hur kan vi förebygga stress och minimera psykisk ohälsa på arbetsplatsen?

Sedan den 31 mars 2016 ställer Arbetsmiljöverket nya och hårdare krav på arbetsgivarnas förebyggande arbete kring stress, psykisk ohälsa, kränkningar samt hot och våld.

Tomas och Dennis hjälper er, på ett inspirerande och lättsamt sätt, att bemöta och uppfylla Arbetsmiljöverkets krav.

Föreläsningar och workshops

Om det är inspiration, skratt och insikter som ni önskar på ert kommande event, är Tomas och Dennis ett perfekt val. De gör såväl live-framträdanden, som digitala evenemang.

Exempel på ämnen:

• Arbetsglädje
• Ledarskap
• Teamutveckling
• Kundvård
• Försäljning
• En stressfri arbetsplats
• Inre balans och harmoni
• etc.

Ni kan även boka Tomas och Dennis var för sig.