Tomas och Dennis introducerar nyupptäckta principer

Nyckeln till att prestera på toppnivå, finner vi människor när vi lyckas komma till den s.k. Zonen, och agerar utifrån ett tillstånd av flow. I Zonen hamnar vi varje gång som sinnet är klart, och alla stressande tankar sjunkit undan. Tomas och Dennis presenterar centrala principer, som hjälper kunden att snabbt hamna i rätt tillstånd.
När vi känner stress, oro, frustration eller liknande, försvinner vår förmåga att fokusera. Tankarna snurrar och vi presterar sämre. Självförtroendet sjunker vilket leder till tveksamheter när det gäller exempelvis kundvård, försäljning och beslutsfattande. Uteblivna resultat kan i sin tur innebära att hälsan försämras, och få till följd att man tvingas till långvariga sjukskrivningar.

Det är i den här typen av nedåtgående spiral, som vi tar dåliga beslut, kommer i konflikter med andra, kommunicerar sämre, blir frustrerade osv. Med andra ord, våra prestationer, vad det än må gälla, försämras avsevärt.

Tomas och Dennis lär emellertid inte ut några metoder eller tekniker som är ämnade att ”programmera om” våra kunder, utan istället presenteras en ny typ av ”beskrivning” av hur vi människor egentligen fungerar mentalt.

  • Men har inte forskningen redan gett oss de svar vi behöver?
  • Vet vi inte redan allt som vi behöver veta?
  • Finns inte lösningen att finna, bland de miljontals tekniker och metoder som marknaden erbjuder?

Tomas och Dennis svarar entydigt ”NEJ” på dessa frågor:

– Det spelar ingen roll hur fort man springer, om man rör sig i fel riktning.

Tomas och Dennis hävdar nämligen att det psykologiska fältet har fått allting om bakfoten. Att alla godhjärtade insatser skapar problem, istället för att lösa dem. Oskyldigt, naturligtvis. Det höga ohälsotalet, när det gäller stress och oro bevisar tyvärr just detta.

Med Tomas och Dennis nyupptäckta och livsförändrande principer kan vi dock, snabbt vända spiralen. Insikter kring principerna ger oss människor just den framgång och livskvalitet vi alltid strävat efter att få:

Hur du kan…

… slippa ifrån din stress, nervositet och oro.
… bibehålla din glädje, passion och glöd, också i svåra stunder.
… försäkra dig om att ta rätt beslut, även i pressade situationer.
… prestera som allra bäst, även i avgörande ögonblick.
… erhålla både lycka och framgång – inte bara på jobbet, men också i livet.

Vi kan säkert alla förstå vad vinsten kan bli om vi alltid lyckades agera utifrån ett flow-tillstånd, MEN inser vi också hur illa det kan gå – och vad förlusten kan bli – när vi tar beslut, med ett sinne fyllt av stressande och oroliga tankar?